ابوترابی: انقلاب به مرزبندی‌‌های خود حساس است؛ با خطوط اصلی بی مبالاتی نمی‌‌‌کند
۰

ابوترابی: انقلاب به مرزبندی‌‌های خود حساس است؛ با خطوط اصلی بی مبالاتی نمی‌‌‌کند

علم‌الهدی: می‌گویند گوسفند قاچاق می‌شود؛ مگر چشم ندارید که قاچاق می‌شود؟ / اظهار ضعف و زبونی تا کجا؟ / مردم شعار انتقام می‌دهند؛ سپاه ۳ روزه عاملان جنایت را شناسایی می‌کند اما شما… / گزینه نظامی گفتن آمریکا مانند پارس کردن سگ است
۰

علم‌الهدی: می‌گویند گوسفند قاچاق می‌شود؛ مگر چشم ندارید که قاچاق می‌شود؟ / اظهار ضعف و زبونی تا کجا؟ / مردم شعار انتقام می‌دهند؛ سپاه ۳ روزه عاملان جنایت را شناسایی می‌کند اما شما… / گزینه نظامی گفتن آمریکا مانند پارس کردن سگ است

رضا عبده؛ از پسر بنیان‌گذار پرسپولیس تا چهره تئاتر آمریکا
۰

رضا عبده؛ از پسر بنیان‌گذار پرسپولیس تا چهره تئاتر آمریکا

۰

روزنامه ستاره صبح : شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۷

۰

روزنامه آرمان امروز : شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۷

۰

روزنامه هفت صبح : شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۷

۰

روزنامه قانون : شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۷

۰

روزنامه خراسان : شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۷

۰

روزنامه جمهوری اسلامی : شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۷

۰

روزنامه ابتکار : شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۷

۰

روزنامه شرق : شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۷

۰

روزنامه ایران : شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۷

۰

روزنامه ایران ورزشی : شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۷

۰

روزنامه ابرار ورزشى : شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۷

۰

روزنامه وطن امروز : شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۷

۰

روزنامه گسترش صمت : شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۷