۰

روزنامه ایران : یکشنبه‌ ۱ مهر ۱۳۹۷

۰

روزنامه اخبار صنعت : یکشنبه‌ ۱ مهر ۱۳۹۷

۰

روزنامه افکار : دوشنبه ۲ مهر ۱۳۹۷

۰

روزنامه همدلی : دوشنبه ۲ مهر ۱۳۹۷

۰

روزنامه هدف و اقتصاد : دوشنبه ۲ مهر ۱۳۹۷

۰

روزنامه فرصت امروز : دوشنبه ۲ مهر ۱۳۹۷

۰

روزنامه رسالت : دوشنبه ۲ مهر ۱۳۹۷

۰

روزنامه تجارت : دوشنبه ۲ مهر ۱۳۹۷

۰

روزنامه اطلاعات : دوشنبه ۲ مهر ۱۳۹۷

۰

روزنامه ابرار اقتصادی : دوشنبه ۲ مهر ۱۳۹۷

۰

روزنامه ابرار : دوشنبه ۲ مهر ۱۳۹۷

۰

انتقاد سالاری از حذف گزارش شورایاری های مناطق از دستور جلسات شورای شهر

۰

انتقاد سالاری از حذف گزارش شورایاری های مناطق از دستور جلسات شورای شهر

ایافزایش ۴۰ درصدی ترافیک مهر پتخت/ آماده باش شهرداری برای سال تحصیلی جدید
۰

ایافزایش ۴۰ درصدی ترافیک مهر پتخت/ آماده باش شهرداری برای سال تحصیلی جدید

ایافزایش ۴۰ درصدی ترافیک مهر پتخت/ آماده باش شهرداری برای سال تحصیلی جدید
۰

ایافزایش ۴۰ درصدی ترافیک مهر پتخت/ آماده باش شهرداری برای سال تحصیلی جدید

معافیت آموزش و پرورش از پرداخت عوارض ساختمانی
۰

معافیت آموزش و پرورش از پرداخت عوارض ساختمانی